Skip to content

Koala Riegrovy sady​

Vzdělávací program

Každý den začínáme pohybovou aktivitou. Cvičíme jógu, gymnastiku nebo tanec. Máme vyzkoušeno, že právě tak se myšlení správně zkoordinuje s tělem a děti jsou připraveny na další program. Po cvičení hurá do učení!

Každý den se přirozeně setkáváme s anglickým jazykem. Máme vlastní interaktivní program, který je veden formou hry a zábavy. Děti se tak přiučí anglickým slovíčkům a základům konverzace ještě v předškolním období. Díky tomu jim následně bude důležitá výuka jazyků připadat přirozená a budou mít výraznou výhodu před ostatními.

Každý den používáme všechny smysly. Učíme děti kriticky přemýšlet, projevit svůj vlastní názor a
dokázat mluvit před publikem. Zdravé sebevědomí dětí je dalším z pilířů, na který v Koale klademe důraz.