Skip to content

Koala Zvonařka

Tematické místnosti

Není tajemstvím, že každodenní čas na relaxaci má příznivé účinky na činnost mozku. U dětí to platí ještě dvojnásob. Proto pro děti připravujeme relaxační tematické místnosti. Během výuky se tak vyskytnou v lese, mořském světě i ve světě hudby, kde provozujeme blahodárnou i zábavnou muzikoterapii.

V průběhu roku budeme tyto místnosti nově zakládat a přidávat další i s ohledem na střídání ročního období.