Skip to content

Koala Zvonařka

Odpolední kroužky

V Koale organizujeme pro předškoláky i malé školáky odpolední kroužky. Věnují se mimo jiné józe, tanci, hudbě nebo mediální gramotnosti.

Balet | pondělky 15:45

Pro děti 4-7 let

 • první baletní krůčky
 • naučíme dítě správnému držení těla, pružnost, ladnost
 • rozvíjíme lásku ke klasické hudbě a tanci
 • pod vedením zkušené lektorky

Hudebka | pondělky 15:30

Pro děti 3-8 let

 • rozvíjíme lásku k hudbě
 • individuální přístup – objevujeme talenty
 • zpíváme a seznamujeme se s hudebními nástroji
 • učíme děti rytmickému, dynamickému a výrazovému cítění
 • 1 lekce 300 Kč
 • 10 lekcí 2 800 Kč
 • druhé pololetí 4 990 Kč

Věda | úterky 15:30

Pro děti 3-8 let

 • zábavná forma fyziky, chemie, astronomie, biologie a přírodních věd
 • každá lekce je vedena interaktivní formou s názornými vědeckými pokusy
 • 1 lekce 300 Kč
 • 10 lekcí 2 500 Kč
 • 20 lekcí 4 500 Kč

Výtvarka | středy 15:30

Pro děti 3-7 let

 • zábavným tvořením poznáváme svět
 • zlepšujeme motorické dovednosti, schopnosti a rozšiřujeme si znalosti
 • 1 lekce 300 Kč
 • 10 lekcí 2 500 Kč
 • 20 lekcí 4 500 Kč

Jóga | středy 15:45

Pro děti 3-7 let

 • děti se učí poznat své tělo
  jóga má pozitivní vliv na lepší spánek a soustředění
 • lekce jógy jsou vedeny zábavnou a hravou formou
 • 1 lekce 300 Kč
 • 10 lekcí 2 500 Kč
 • 20 lekcí 4 500 Kč

Play Sensory | čtvrtky 15:30

Pro děti 3-7 let

 • hodiny probíhají v angličtině
 • děti si osvojují angličtinu hravou formou
 • smyslová hra učí, jak využít všechny smysly na objevování a zkoumání prostředí, rozvíjí fantazii a tvůrčí myšlení
 • 1 lekce 300 Kč
 • 10 lekcí 2 500 Kč
 • 20 lekcí 4 500 Kč

Všechny kroužky trvají 45–60 minut. Během této doby mohou rodiče zdarma využít naší samoobslužnou kavárnu s dětským koutkem a wifi.

Máte zájem o některý z odpoledních kroužků v Koale? Kontaktujte nás.