Skip to content

Koala Zvonařka

Odpolední kroužky

V Koale organizujeme pro předškoláky i malé školáky odpolední kroužky. Věnují se mimo jiné józe, tanci, hudbě nebo mediální gramotnosti.

Balet | pondělky 15:45

Pro děti 4-7 let

 • první baletní krůčky
 • naučíme dítě správnému držení těla, pružnost, ladnost
 • rozvíjíme lásku ke klasické hudbě a tanci
 • pod vedením zkušené lektorky

Hudebka | pondělky 15:30

Pro děti 3-8 let

 • rozvíjíme lásku k hudbě
 • individuální přístup – objevujeme talenty
 • zpíváme a seznamujeme se s hudebními nástroji
 • učíme děti rytmickému, dynamickému a výrazovému cítění
 • 1 lekce 300 Kč
 • 10 lekcí 2 500 Kč
 • 20 lekcí 4 500 Kč

Věda | úterky 15:30

Pro děti 3-8 let

 • zábavná forma fyziky, chemie, astronomie, biologie a přírodních věd
 • každá lekce je vedena interaktivní formou s názornými vědeckými pokusy
 • 1 lekce 300 Kč
 • 10 lekcí 2 500 Kč
 • 20 lekcí 4 500 Kč

Jóga | středy 15:45

Pro děti 3-7 let

 • děti se učí poznat své tělo
  jóga má pozitivní vliv na lepší spánek a soustředění
 • lekce jógy jsou vedeny zábavnou a hravou formou
 • 1 lekce 300 Kč
 • 10 lekcí 2 500 Kč
 • 20 lekcí 4 500 Kč

Play Sensory | středy 15:30

Pro děti 3-7 let

 • hodiny probíhají v angličtině
 • děti si osvojují angličtinu hravou formou
 • smyslová hra učí, jak využít všechny smysly na objevování a zkoumání prostředí, rozvíjí fantazii a tvůrčí myšlení
 • 1 lekce 300 Kč
 • 10 lekcí 2 500 Kč
 • 20 lekcí 4 500 Kč

Mediální výchova | čtvrtky 15:30

Pro děti 3-7 let

 • zábavnou formou poznáváme média
 • jak zacházet s médii
 • jak být vůči médiím v bezpečí
 • 1 lekce 250 Kč
 • 10 lekcí 2 000 Kč

Výtvarka | čtvrtky 17:00

 • neučíme děti jen správně držet tužku a nůžky
 • výtvarná činnost je také druhem terapie, uvolnění mysli a zklidnění duše
 • učíme děti rozvíjet svou vlastní kreativitu, tak aby měly zážitek z vlastní tvorby
 • 1 lekce 250 Kč
 • 10 lekcí 2 000 Kč

Všechny kroužky trvají 45–60 minut. Během této doby mohou rodiče zdarma využít naší samoobslužnou kavárnu s dětským koutkem a wifi.

Máte zájem o některý z odpoledních kroužků v Koale? Kontaktujte nás.